X

فصل هشتم هندبوک استنلس استیل

02135089 شماره تماس
هندبوک استنلس استیل، فصل هشتم - خواص فیزیکی استنلس استیل
در این فصل خواص فیزیکی استنلس استیل ها به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است.
گروه فلز
گروه فلز

قیمت ورق استیل؛ فروش انواع ورق استیل صنعتی و ورق استنلس استیل در آلیاژ و ضخامت های مختلف. با حرفه ای ها خرید کنید تلفن: 35089-021

 

فهرست موضوعات


 

فصل هشتم - خواص فیزیکی استنلس استیل

از نظر خواص فیزیکی، ورق استیل از تفاوت قابل ملاحظه ای با فولادهای کربنی و به ویژه کربن استیل برخوردار می باشد. جدول 8:1 مقادیر خواص فیزیکی برخی از انواع ورق استیل را نشان داده است.

جدول 8:1-خواص فیزیکی انواع استنلس استیل
خاصیت فیزیکی نوع استنلس استیل
فریتی مارتنزیتی دوپلکس آستنیتی
چگالیg/cm3 7.7 7.7 7.8 7.9-8.1
مدول الاستیسیتهGPa or kN/mm2 220 215 200 190-200
انبساط حرارتیC° 200-400 C 11 12 15 17-18
هدایت حرارتیW/m °C 20 C 30 30 12-15 15
ظرفیت گرماییW/m °C 20 C 460 460 500 500
مقاومتμΩm 20 C 0.6 0.6 0.8 0.8
خاصیت مغناطیسی دارد دارد دارد ندارد


چگالی ورق استیل

گریدهای آستنیتی عموماً دارای چگالی بالاتری نسبت به سایر انواع ورق استیل می باشند. در هر خانواده ورق استیل، چگالی معمولاً با افزایش سطح عناصر آلیاژی، به ویژه عناصر آلیاژی سنگینی چون مولیبدن، افزایش می یابد.

مدول الاستیک ورق استیل

مدول الاستیک یا مدول یانگ، مقیاسی است به منظور سفتی فولاد و پارامتری تاثیرگذار در طراحی سازه ها به شمار می رود (منظور از سفتی میزان مقاومت آلیاژ به تغییر شکل در برابر یک نیرو می باشد). از آنجا که عوامل زیادی بر مدول ظاهری تاثیرگذار است، مدول الاستیک واقعی به وسیله آزمون کشش قابل اندازه گیری نبوده و برای دستیابی به آن از امواج فراصوت استفاده می کنند.

مدول الاستیک ورق استیل چیزی در حدود 200 Gpa است و این مقدار با توجه به تغییر ترکیب شیمیایی و ریزساختار تغییر خاصی در آن ایجاد نخواهد شد. همانطور که در شکل 8:1 برای یک گرید ورق استیل معمولی نشان داده شده، مدول الاستیک وابسته به دما می باشد، به طوری که با افزایش دما کاهش خواهد یافت.

 

مدول الاسیسیته ورق استیل

شکل 8:1-مدول الاستیسیته ورق استیل آستنیتی در تابعی از دما

خواص حرارتی ورق استیل

دو خاصیت فیزیکی مهم که معمولاً بیشترین تفاوت ها را در بین انواع گریدهای ورق استیل ایجاد می کنند عبارتند از انبساط و هدایت حرارتی. این خواص در کاربردهای دما بالا از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. ورق استیل آستنیتی انبساط حرارتی بالاتری را از خود نشان داده و معمولاً برابر 18 × 10–6/°C و برای ورق استیل فریتی معمولاً 11 × 10–6/°C می باشد.

این مقادیر برای گریدهای دوپلکس متوسط است، در حالی که برای کربن استیل مشابه با ورق استیل فریتی می باشد. انبساط حرارتی می تواند موجب ایجاد تنش گرمایی در کاربردهای دارای نوسانات دمایی، عملیات حرارتی سازه های نهایی و جوشکاری شود. نمونه ای از تاثیر انبساط حرارتی در شکل 8:2 مشاهده می گردد.

 

ورق استیل در ساختمان سازی

شکل 8:2-نمای ساخته شده از ورق استیل که تحت نور شدید خورشید قرار گرفته است.

هدایت حرارتی ورق استیل معمولاً کمتر از کربن استیل است و با افزایش سطوح عناصر آلیاژی در گریدهای مختلف کاهش می یابد. هدایت حرارتی ورق استیل فریتی و مارتنزیتی تقریباً برابر با 30 W/m °C و هدایت حرارتی گریدهای آستنیتی و دوپلکس تقریباً نیمی از این مقدار می باشد. هدایت حرارتی کرین استیل نیز تقریباً برابر با 40 W/m °C است. تنوع در هدایت حرارتی استیل به عنوان تابعی از دما در شکل 8:3 نشان داده شده است. هدایت حرارتی کم باعث میشود که فلز یا آلیاژ مورد نظر گرمای کمتری را در خود نگه دارد، به عنوان مثال ظروف غذا یا تجهیزات ساختمانی.

ظرفیت گرمایی ویژه معادل مقدار گرمایی است که ماده ای لازم است دریافت کند تا دمای آن یک واحد افزایش یابد، که این مقدار برای ورق استیل و کربن استیل حدوداً 500 J/kg °C می باشد. ظرفیت گرمایی ویژه از مشخصه های موردنیاز برای تعیین میزان گرمای ورودی در حین جوشکاری و ساخت فولاد می باشد.

 

هدایت حرارتی ورق استیل

شکل 8:3-هدایت حرارتی استیل

مقاومت الکتریکی ورق استیل

مقاومت الکتریکی با افزایش محتوای عناصر آلیاژی افزایش یافته و به همین جهت مقدار آن در ورق استیل بیشتر از کربن استیل می باشد. بیشترین مقدار مقاومت الکتریکی مربوط به گریدهای سوپر آستنیتی و برابر با 0.8 μ m است، به طوریکه کمترین این مقدار مرتبط به گریدهای نازک فریتی می باشد.

خواص مغناطیسی ورق استیل

تمامی گریدهای ورق استیل فریتی، مارتنزیتی و دوپلکس دارای خاصیت مغناطیسی هستند (بگیر)، در حالیکه انواع ورق استیل آستنیتی غیرمغناطیسی اند (نگیر). مقادیر کم فریت یا مارتنزیت در ساختاری آستنیتی می تواند تاثیر قابل توجهی بر روی خواص مغناطیسی داشته باشد و به همین جهت در کاربردهای بحرانی که محیط بایستی فاقد میدان های مغناطیسی باشد (مانند شتابدهنده ها و زیردریایی ها)، از به کار بردن آن بایستی خودداری گردد.

مرجع فصل هشتم
EN 10088-1, Stainless steels Part 1: List of stainless steelsامتیاز شما به این مطلب چقدر است؟


ارسال نظر درباره این موضوع

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید